Aan de slag met CO2-reductie: Energiebesparing als aanjager van lange termijn verduurzaming

Aan de slag met CO2-reductie: Energiebesparing als aanjager van lange termijn verduurzaming De druk neemt toe om CO2 in de bedrijfsprocessen te reduceren. Tegen 2030 moet Nederland 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Dit om tegen 2050 een klimaatneutrale en schone industrie te bereiken. Geen eenvoudige opdracht. Deze whitepaper gaat in op de noodzaak […]

5 technologieën voor industriële restwarmte benutting

5 technologieën voor industriële restwarmte benutting Zit er nog restwarmte in je rookgas, bakdamp of drooglucht? Hergebruik van deze restwarmte is één van de meest kostenefficiënte manieren om energiekosten te besparen en CO2-uitstoot te reduceren. In deze white paper zetten we 5 beschikbare technologieën voor industriële restwarmte benutting op een rij: Luchtvoorverwarmer Economiser Condensor Industriële […]

Aan de slag met industriële restwarmte terugwinning

Aan de slag met industriële restwarmte terugwinning De energieprijzen zijn ongekend hoog. Significante energiekosten en CO2 emissie besparingen zijn mogelijk door warmteterugwinning uit rookgassen, bakdampen en droogluchten. Maar hoe ga je daar concreet mee aan de slag? In deze white paper lees je over het driestappen plan dat helpt om goed, snel, en kosten efficiënt […]

Corrosive flue gas is no longer a showstopper for heat recovery

Heat can be recovered from Corrosive and Fouled flue gas In the industry, significant amounts of energy are lost via the stack. Stack losses are concentrated and therefore a great place to recover heat. However, acid dew point corrosion has been stopping operators from recovering this heat . But not any longer! Interested to recover […]