Rookgas warmtewisselaars

Via rookgassen gaat er veel restwarmte in de industrie verloren. Rookgas warmtewisselaars winnen deze warmte terug. Hierdoor zijn significante besparingen op energiekosten en CO2 uitstoot mogelijk. Wilt u een rookgas warmtewisselaar toepassen in uw industriële proces? HeatMatrix analyseert uw processen, ontwikkelt een warmte integratie concept, en zorgt voor de installatie.

Aardgas gestookte rookgassen

Bij de verbranding van aardgas ontstaan geen extra corrosieve componenten zoals zwavelverbindingen of vervuilingen.
Komt voor bij

Vervuilende rookgassen

Wanneer uitlaatgassen of bakdampen met vervuilende elementen worden gekoeld kan ophoping van vuil ontstaan. Dit kan uiteindelijk leiden tot verstopping van de warmtewisselaar.
Komt voor bij
Warmteterugwinning uit vervuilende rookgassen

Corrosieve rookgassen

Rookgassen bevatten corrosieve elementen wanneer er zwavelhoudende brandstoffen gebruikt worden. Dit kan bijvoorbeeld biogas, kolen, olie of biomassa zijn. Meer warmte kan teruggewonnen door te koelen onder het zuurdauwpunt.
Komt voor bij
Warmteterugwinning uit corrosieve rookgassen