Studie naar warmteterugwinning uit corrosief rookgas laat efficiëntie toename van 6% zien op stoomketel
760 kW warmteterugwinning

Duurzamer productieproces

Deze Europese papierfabriek heeft de ambitie om haar productieprocessen te verduurzamen. Hun stoomketel wordt bijgestookt met biogas. Warmteterugwinning uit het rookgas werd beperkt door de potentieel corrosieve elementen in het rookgas.

Studie naar warmteterugwinning

Conventionele metalen luchtvoorverwarmers zijn niet geschikt voor het dieper koelen van het rookgas. De zuren in het rookgas zullen dan condenseren en corrosie in de warmtewisselaar veroorzaken. De studie liet zien dat een combinatie van een metalen en een polymere luchtvoorverwarmer geschikt is voor deze situatie. Op deze manier is warmteterugwinning onder het zuurdauwpunt mogelijk. Hiermee kan de papierfabriek verbrandingslucht voorverwarmen.

6% boiler efficiëntie toename

Verbrandingslucht wordt voorverwarmd van 25 naar 179 °C. Door de combinatie van metalen en polymere luchtvoorverwarmer zal extra warmteterugwinning mogelijk zijn, zonder corrosie problemen.
Specificaties
Process flow diagram
Ook aan de slag met warmte terugwinning uit rookgassen? Lees onze white paper.

Meer dan 1,000 industrie professionals ontvingen onze white papers al