Warmteterugwinning uit corrosief rookgas van een bio-gas gestookte stoomketel voor wereldwijde bier producent Carlsberg.

4% boiler efficiëntie toename

Verduurzaming van het productie proces

Binnen het Together Towards ZERO programma streeft Carlsberg naar de verduurzaming van haar brouwerijen. Een van de stappen die ze hebben genomen is om een biogas gestookte stoomketel te gebruiken.

Corrosie problemen belemmerde warmteterugwinning

Vanwege het gebruik van biogas zijn er hoge concentraties zwavel in het rookgas aanwezig. Als het rookgas wordt afgekoeld condenseren deze zwavel delen waardoor zwavelzuur ontstaat. Zwavelzuur is zeer corrosief voor warmtewisselaars. Om dit te voorkomen gebruikte Carlsberg haar systeem op dusdanige wijze dat hoge temperatuur rookgassen (>140 °C) de schoorsteen verlieten. 

Polymere luchtvoorverwarmer voor extra warmteterugwinning

HeatMatrix heeft een polymere luchtvoorverwarmer ontworpen, gebouwd en geïnstalleerd voor Carlsberg. Hiermee is warmteterugwinning onder het zuurdauwpunt mogelijk. Er zijn geen corrosie problemen vanwege de polymere eigenschappen van de warmtewisselaar.
Specificaties
Process flow diagram
Ook aan de slag met warmte terugwinning uit rookgassen? Lees onze white paper.

Meer dan 1,000 industrie professionals ontvingen onze white papers al