190 kW warmteterugwinning uit met biogas gestookte WKK van een waterzuiveringsbedrijf

190 kW warmteterugwinning

Extra warmteterugwinning van WKK

Een waterzuiveringsbedrijf wilde graag elektriciteit en warmte genereren in een WKK met het biogas van hun anaërobe waterzuivering. Het biogas bevat H2S, wat zorgt voor corrosief rookgas bij het afkoelen. Dit beperkte de warmteterugwinning. Om hun WKK verder te verduurzamen wilde het waterzuiveringsbedrijf graag additionele warmte terugwinnen uit hun rookgas.

Studie naar extra warmteterugwinning

HeatMatrix heeft een warmteterugwinning systeem ontworpen voor hun corrosieve rookgassen voor de 4 biogas motoren van de WKK. Het rookgas wordt verzameld in een centraal aanvoerkanaal voor de polymere economiser. In de warmtewisselaar wordt het rookgas gekoeld tot onder het zuurdauwpunt em extra warmte teruggehaald.

Geen corrosie problemen bij warmteterugwinning

Wanneer het rookgas van 180 naar 102 °C  afkoelt levert dit een warmteterugwinning van 191 kW op. Met deze warmte kan 8.000 kg/uur aan water opgewarmd worden van 75 naar 90 °C, zonder corrosie problemen.
Specificaties
Process flow diagram
Ook aan de slag met warmte terugwinning uit rookgassen? Lees onze white paper.

Meer dan 1,000 industrie professionals ontvingen onze white papers al