Rookgas warmteterugwinning pilot met een baksteen oven voor voorverwarming drooglucht laat een potentieel van 590 kW zien met korte terugverdientijd.

Geen corrosie problemen

Warmteterugwinning in de keramische industrie

In de keramische industrie verlaten rookgassen de oven met temperaturen tussen de 150 to 250 °C. Deze rookgassen worden direct de lucht ingestuurd. Hierdoor gaat een grote hoeveelheid energie verloren.

Corrosieve en rookgassen

De belangrijkste reden waarom deze energie niet wordt teruggewonnen is het risico op corrosie vorming. Corrosie vorming wordt veroorzaakt door de aanwezige  zwaveloxiden, chloriden, fluoriden, roet en stof. Wanner het rookgas afkoelt ontstaat zuur condensaat. Hierdoor treedt corrosie en vervuiling in de warmtewisselaar op.

Polymere luchtvoorverwarmer

Een oplossing voor warmteterugwinning uit corrosieve en rookgassen is het toepassen van een polymere luchtvoorverwarmer. Vanwege de polymere eigenschappen van de luchtvoorverwarmer tasten corrosieve rookgassen de warmtewisselaar niet aan. Ook hecht vervuiling niet aan het oppervlak. Het ingebouwde schoonmaak systeem zorgt voor een optimale performance in het systeem. De teruggewonnen warmte wordt vaak gebruikt om ingaande lucht voor de droger voor te verwarmen. Een terugverdientijd van 3 jaar is mogelijk.

Specificaties
Process flow diagram
Ook aan de slag met warmte terugwinning uit rookgassen? Lees onze white paper.

Meer dan 1,000 industrie professionals ontvingen onze white papers al