Hete rookgassen van een bio-gas gestookte stoomketel warmen verbrandingslucht voor tot 120 °C
Jaarlijks 220t CO2 besparing
Corrosieve rookgassen
Aviko Rixona heeft een grote ambitie om hun CO2 emissie uitstoot te reduceren. In de Heat Recovery Opportunity Scan werden de rookgassen van 170 °C uit de stoomketel als mogelijkheid voor warmteterugwinning geselecteerd. De stoomketel wordt bijgestookt met biogas. Vanwege de zwavel in het biogas werd warmteterugwinning uit het rookgas eerder onmogelijk verklaard. Het risico op corrosie in de warmtewisselaar zou te groot zijn.
Polymere luchtvoorverwarmer
In de Heat Integration Design fase heeft HeatMatrix een luchtvoorverwarmer met polymere technologie geselecteerd. Deze technologie maakt warmteterugwinning uit corrosieve rookgassen mogelijk.
CO2 reductie van 220t per jaar
Het rookgas uit de stoomketel wordt gekoeld van 170 naar 80 °C. Dit levert een besparing op van 130kW en 220t CO2 per jaar. Er zijn geen corrosie problemen waargenomen in de warmtewisselaar en schoorsteen.
Specificaties
Process flow diagram
Ook aan de slag met warmte terugwinning uit rookgassen? Lees onze white paper.

Meer dan 1,000 industrie professionals ontvingen onze white papers al