Luchtvoorverwarmer industrie

Luchtvoorverwarmers zijn industriële warmtewisselaars die restwarmte uit rookgassen, bakdampen of drooglucht overdragen aan koude luchtstromen. HeatMatrix ontwerpt, bouwt en installeert de juiste luchtvoorverwarmer voor uw situatie.

Hoe werkt een luchtvoorverwarmer?

Een luchtvoorverwarmer is een gas/gas type warmtewisselaar. In de warmtewisselaar wordt warmte uit hete rook- of uitlaatgassen uitgewisseld met koude verbranding- of drooglucht. De voorverwarmde verbrandingslucht kan hergebruikt worden in thermische verbranding- of droogprocessen.
Toepassing luchtvoorverwarmers
Luchtvoorverwarmers worden vaak toegepast in fabrieken om restwarmte terug te winnen uit stoomketels, thermische olie ketels en droog processen.
Luchtvoorverwarmer besparing
Warmteterugwinning door een luchtvoorverwarmer levert significante besparingen in CO2 uitstoot en energiekosten op. Bijvoorbeeld, bij stoomketels levert elke 20 graden reductie van de rookgas temperatuur 1% efficiëntie verbetering op.

Handig overzicht van industriële restwarmte benutting technologieën? Lees onze white paper.

Meer dan 1,000 industrie professionals ontvingen onze white papers al

Luchtvoorverwarmer uitvoeringen

Het niet goed ontwerpen van een luchtvoorverwarmer kan leiden tot efficiëntie verliezen, corrosie of vervuiling. De specialisten van HeatMatrix ontwerpen een luchtvoorverwarmer die geschikt is voor de condities waaronder deze moet opereren.
Constructie materialen
Luchtvoorverwarmer types
Reiniging systeem

Wanneer welke luchtvoorverwarmer uitvoering?

Aardgas gestookte rookgassen
Luchtvoorverwarmer voor rookgassen zonder corrosieve of vervuilende elementen.
Vervuilende rookgassen
Luchtvoorverwarmer voor rookgassen die vettige bakdampen of stoffige drooglucht bevatten.
Corrosieve rookgassen
Luchtvoorverwarmer voor rookgassen met corrosieve elementen.

• •

Beperkt corrosie of vervuiling uw warmteterugwinning?

Business case voorbeeld

Aviko verloor veel warmte via rookgassen van een biogas gestookte stoomketel. Een luchtvoorverwarmer van HeatMatrix verwarmt verbrandingslucht voor tot 120 °C.
Ontdek hoeveel een luchtvoorverwarmer uw fabriek aan besparingen oplevert

De Heat Recovery Opportunity Scan is vrijblijvend

FAQ's over Luchtvoorverwarmers