Aan de slag met CO2-reductie: Energiebesparing als aanjager van lange termijn verduurzaming

Aan de slag met CO2-reductie: Energiebesparing als aanjager van lange termijn verduurzaming De druk neemt toe om CO2 in de bedrijfsprocessen te reduceren. Tegen 2030 moet Nederland 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Dit om tegen 2050 een klimaatneutrale en schone industrie te bereiken. Geen eenvoudige opdracht. Deze whitepaper gaat in op de noodzaak […]

5 technologieën voor industriële restwarmte benutting

5 technologieën voor industriële restwarmte benutting Zit er nog restwarmte in je rookgas, bakdamp of drooglucht? Hergebruik van deze restwarmte is één van de meest kostenefficiënte manieren om energiekosten te besparen en CO2-uitstoot te reduceren. In deze white paper zetten we 5 beschikbare technologieën voor industriële restwarmte benutting op een rij: Luchtvoorverwarmer Economiser Condensor Industriële […]

Valkuil van de langetermijnfocus op verduurzaming industrie

ARTIKEL De valkuil van de lange termijnfocus bij verduurzaming industrie Waterstof, elektrificatie en CO2 opslag. Het zijn veelbelovende oplossingen die op de lange-termijn zorgen voor verduurzaming. Een te grote focus op deze oplossingen heeft een keerzijde. Je kunt het een valkuil noemen. Een valkuil die niet zorgt voor energiekosten besparing en CO2 reductie die in […]

Warmteterugwinning: Antwoord stijgende energieprijzen

ARTIKEL Warmteterugwinning antwoord op stijgende energieprijzen industrie Het stormt op de energiemarkten. De volatiliteit van de energieprijs houdt de industrie in zijn greep. Misschien heeft u zich al afgevraagd: “Hoe lang gaat dit nog duren?” en “Wat betekent dit voor mijn productiekosten?”. Lees daar meer over in dit artikel. Lees verder Veel productieprocessen in de […]

Aan de slag met industriële restwarmte terugwinning

Aan de slag met industriële restwarmte terugwinning De energieprijzen zijn ongekend hoog. Significante energiekosten en CO2 emissie besparingen zijn mogelijk door warmteterugwinning uit rookgassen, bakdampen en droogluchten. Maar hoe ga je daar concreet mee aan de slag? In deze white paper lees je over het driestappen plan dat helpt om goed, snel, en kosten efficiënt […]