Organic Rankine Cycle (ORC)

In een ORC wordt warmte omgezet in elektriciteit. Een ORC kan een interessante optie zijn als er een overschot is aan relatief hoge temperatuur restwarmte >150ºC maar geen warmtegebruikers op dergelijke temperatuurniveaus.
Energie stromen Organic Rankin Cycle

Wat is een Organic Rankine Cycle?

Toepassing van Organic Rankine Cycle

Met behulp van een ORC wordt de teruggewonnen restwarmte uit een economiser omgezet in elektriciteit. De thermische processen waarbij een economiser die nageschakeld is met een ORC toe te passen is zijn:

Opwekking van

Hoe werkt een Organic Rankine Cycle?

Werkingsprincipe Organic Rankine Cycle

De restwarmte uit rookgas brengt een organische vloeistof aan de kook. De organische damp drijft een turbine met dynamo aan die elektriciteit genereert. De organische damp condenseert op lage temperatuur tegen koellucht of koelwater en gaat de volgende cyclus van verdamping door restwarmte in.

Business case voorbeeld

Een ORC die gekoppeld is aan een water circuit van 140ºC wekt 160 kW elektrische energie op.
Ontdek hoeveel een Organic Rankin Cycle uw fabriek aan besparingen oplevert

De Heat Recovery Opportunity Scan is vrijblijvend

FAQ's over Organic Rankin Cycles (ORC's)