Condensor industrie

Een condensor haalt condensatie energie uit rookgas of drooglucht en draagt deze over aan een koude waterstroom. Tijdens het proces vindt er in tegenstelling tot andere type warmtewisselaars een faseovergang plaats. Waterdamp wordt gecondenseerd tot vloeistof door warmte weg te nemen.
Industriële condensor
Industriële economiser

Hoe werkt een condensor?

Vaak is een condensor opgebouwd uit roestvrijstalen buizen. Om de buis stroomt het (rook)gas dat een hogere temperatuur heeft dan de wand van de buis. Hierdoor zal het gas zijn warmte via de wand afgeven aan het koude water in de buis en ontstaat er condensaat (water) aan de rookgaszijde dat wordt opgevangen.
Toepassing condensors
De teruggewonnen warmte van de condensor kan onder andere gebruiken worden voor het opwarmen van proces-, was of make-up water.
Condensor besparing
De condensatie energie die aanwezig is in een droogluchtstroom is ongeveer net zo veel als de verdampingsenergie die in de droger is toegevoerd.
Handig overzicht van industriële restwarmte benutting technologieën? Lees onze white paper.

Meer dan 1,000 industrie professionals ontvingen onze white papers al

Condensor uitvoeringen

Het niet goed ontwerpen van een condensor kan leiden tot efficiëntie verliezen, corrosie of vervuiling. De specialisten van HeatMatrix ontwerpen een condensor die geschikt is voor de condities waaronder deze moet opereren.
Constructie materialen
Buis types
Reiniging systeem

Wanneer welke condensor uitvoering?

Aardgas gestookte rookgassen

Condensor voor rookgassen zonder corrosieve of vervuilende elementen.

Vervuilende rookgassen

Condensor voor rookgassen die vettige bakdampen of stoffige drooglucht bevatten.
Corrosieve rookgassen

Condensor voor rookgassen met corrosieve elementen.

Beperkt corrosie of vervuiling uw warmteterugwinning?

Business case voorbeeld

Tredegar is een beursgenoteerd bedrijf dat plastic films en aluminium extrusies produceert.
Ontdek hoeveel besparing een condensor in uw fabriek oplevert

De Heat Recovery Opportunity Scan is vrijblijvend

FAQ's over Condensors